Τετάρτη

To θέμα είναι να ανοίξουμε την πόρτα...


Έστω ότι υπάρχουν δύο δωμάτια που επικοινωνούν με μια πόρτα.
Στο ένα δωμάτιο υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι και στο άλλο το απόλυτο Φως.
Αν είμαστε στο σκοτεινό δωμάτιο κι ανοίξουμε την πόρτα, το Φως θα εισχωρήσει και το σκοτάδι θα εξαφανιστεί.
Αν τώρα είμαστε στο φωτεινό δωμάτιο κι ανοίξουμε την ίδια πόρτα το Φως θα εισχωρήσει και πάλι στο σκοτεινό δωμάτιο κάνοντάς το να λάμψει ολόφωτο.
Το σκοτάδι δεν εξαπλώνεται στο Φως, αν είμαστε λοιπόν όντως μέσα του δεν υπάρχει σκότος... To θέμα είναι να ανοίξουμε την πόρτα...