Παρασκευή

Προτροπή και Διαπίστωση.


Κάνε Προσευχή
Και άφησε όλα τα άλλα στον Θεό.
 Τίποτα δεν είναι Τυχαίο.
Όλα συμβαίνουν στην κατάλληλη Ώρα.
Η δική μας στάση κάνει τη διαφορά.