Παρασκευή

Η προνομιούχα κοινωνική τάξη των αξιωματούχων, υπάρχει σε όλα τα μοντέλα διοίκησης.
Το πολιτικό σχόλιο της ημέρας με το πενάκι του Γιάννη Δερμεντζόγλου. 

Επιτέλους ας προσγειωθούμε, η προνομιούχα κοινωνική τάξη των αξιωματούχων, υπάρχει σε όλα τα μοντέλα διοίκησης. Ψέματα;