Παρασκευή

Σημαντικές εξελίξεις ανάμεσα στους Αγγλικανούς: Γάμος είναι η ένωση ανδρός και γυναικόςΣε πρόσφατη Σύναξη των Προκαθημένων της Αγγλικανικής Κοινωνίας
(εκατόν εκατομμύρια πιστοί) που προέδρευσε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρπουρι…