Σάββατο

Κυνηγώντας καριέρες, εγκαταλείψαμε τα παιδιά μας.


Κυνηγώντας καριέρες, εγκαταλείψαμε τα παιδιά μας.
  • Στους παππούδες;
  • Στους παιδικούς σταθμούς;
  • Στους αδοκίμαστους διδασκάλους;
  • Στους μεγαλύτερους «φίλους» τους;
  • Στους κομματικούς στρατολόγους;
  • Στους παραισθησιογόνους πωλητές;
  • Στους σαρκολάγνους προωθητές;
  • Στους επιτήδειους ιδέο-σφετεριστές; 
Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω;
Φοβούμαι ότι είναι πλέον Αργά!