Σάββατο

Τρέφοντας τον εγωισμό, αδιαφορήσαμε για τα παιδιά.


Τρέφοντας τον εγωισμό, αδιαφορήσαμε για τα παιδιά.
Αγοράζαμε την αγάπη τους;
Επιδιώκαμε την εχθρότητα προς τον έτερο γονιό;
Εξασφαλίζαμε την άκοπη εκπαίδευση τους;
Ενισχύσαμε την αδιαλλαξία τους;
Μεθοδεύσαμε τρόπους επιλεκτικής μεταχείρισης τους!
Αποδομήσαμε για χάρη τους κάθε θεσμό:
Οικογένειας
Πατρίδας
Θρησκείας
Αποτέλεσμα;
Αντί για Ιδανικά, αγωνίζονται για Ιδεοληψίες.