Πέμπτη

Αναρωτηθήκαμε ποτέ;;; Ποιος ?!!!

Αξίζει της Εμπιστοσύνης μας;;;


Ποιος από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς;

Ποιος από όλους τους πολιτικούς ηγέτες;

Ποιος από όλους τους βουλευτές;

Ποιος από όλους τους πολιτικούς;

Ποιος από όλους τους πρωτοεμφανιζόμενους σωτήρες;

Ποιος από όλους τους συνταγματολόγους;

Ποιος από όλους τους πολιτικούς αναλυτές;

Ποιος από όλους τους οικονομικούς αναλυτές;

Ποιος από όλους τους δημοσιογράφους;

Ποιος από όλους τους πνευματικούς ανθρώπους;

Είμαστε έτοιμοι να τους αναδείξουμε;