Παρασκευή

Η Ενημέρωση, είναι προνόμιο των Ανθρώπων.


Αναρωτηθήκαμε ποτέ;;; Ποιος ?!!!
Προσοχή στις λεπτομέρειες.
Αυτήν την φορά να είμαστε έτοιμοι!!!
Να γνωρίζουμε τί θέλουμε, ακριβώς.
Ούτε Δεξιά Πρόβατα.
Μήτε Αριστερά Πρόβατα.
Ενημέρωση, Γνώση, Αλήθεια, Παρρησία.
Παιδεία, Εργασία, Οικονομία, Ελευθερία.