Σάββατο

ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ.Πολιτικέ, που είσαι εδώ και μου μιλάς γιατί ξεχνάς τι μου χρωστάς;
Κι εγώ φροντίζω για τον αυτοπροσδιορισμό μου,
είμαι Έλληνας Μακεδόνας της Πραγματικής Μακεδονίας.
Δεν έχει δικαίωμα γνώμης για την Μακεδονία κανείς
όταν για την Μακεδονία ομιλεί η Παγκόσμια Ιστορία.
Μακεδονία Σημαίνει, Ελλάδα Ενωμένη.
Την Μακεδονία όποιος Ξεχνά,
είναι παρείσακτος στην Ελλάδα
και πολιτικά, μια αδιάφορη προσωπικότητα.
Έλληνες Ψηφοφόροι.