Πέμπτη

Αναζητώντας την Αλήθεια.

Η μια ημέρα οδηγεί την άλλη και στο τέλος της κάθε ημέρας τίποτε δεν είναι ίδιο. Να είμαστε τουλάχιστον κάθε ημέρα, πιο κοντά στο θέλημα του Θεού. Πίστη και Αγάπη ζητά ο Θεός, και για όλα τα άλλα, φροντίζει ο Κύριος, να έχουμε την Σωτήρια Δόση. Ας διαβάσουμε λοιπόν. Τι συμπληρώνουν οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες. Αναζητώντας, φθάνει κάποιος στην Αλήθεια και η Αλήθεια είναι μόνο Μία.

 

Ιωάννης ο Φ. Ιουνίου 2020.