Πέμπτη

Αναρωτιέμαι μήπως δεν μας ακούει ο Θεός, από δικά μας λάθη.

Αναρωτιέμαι, μήπως για να σταματήσει το θανατικό, που γύρω μας συμβαίνει, πρέπει κι εγώ λιγάκι να σκεφτώ, τα όσα λάθη έχουν γίνει;

Αναρωτιέμαι, μήπως κάπως είμαστε ελλείπεις και δεν ακούει τις προσευχές μας ο Θεός, καθώς δεν νοιώθουμε τα λάθη μας και τις χιλιάδες παραλήψεις;

Αναρωτιέμαι, μήπως δεν υπάρχουν σε κάθε κοινότητα, χωριό ή πόλη, περισσότερες από δέκα οικογένειες, να προσεύχονται με πίστη και με αγάπη, για όλους τους άλλους, ώστε να δώσει χάρη ο Θεός, το θανατικό να σταματήσει;

Αναρωτιέμαι, πόσοι άραγε κάνουμε ότι μας ζητάει ο Πανάγαθος Θεός, για να έχουμε δικαίωμα, την προσευχή μας να ακούσει;

 

Αναζητώ να βρω το Αληθές, δεν έχω τι να πω,

γι' αυτό δεν σε κοιτώ στα μάτια.

Για τον καθένα, η λύση είναι μέσα στην καρδιά,

διατύπωσε τα ερωτήματα κι απάντηση θα πάρεις.

Ας κάνουμε επιτέλους μιαν αρχή,

να δει ο Θεός την αλλαγή

και από τον θανάσιμο μικρόβιο να μας λυτρώσει.

 

Ι. Ο Φίλος της Προσευχής.