Σάββατο

H επικοινωνία μας με τον Θεό μας οδηγεί στον επίγειο παράδεισο

Χριστός Ανέστη. και αφού Αληθώς Ανέστη, όλα γίνονται με τον Θεό Χορηγό της Ζωής του καθενός.

Εμβολιασμένος ή Όχι μικρή σημασία έχει για τις Ψυχές που είναι Αιώνιες. Ο κάθε ιός μας οδηγεί στην προσευχή

και η προσευχή μας οδηγεί στην επικοινωνία με τον Θεό. Τέλος η επικοινωνία μας με τον Θεό μας οδηγεί στον επίγειο παράδεισο, δηλαδή, στην Ειρηνική Ζωή, με Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα, Ταπεινότητα, Υπομονή και Διάκριση.

Με δύο Λέξεις, στην Χαρά του Θεού. Αμήν.