Σάββατο

Η Επιτυχία έχει Προαπαιτούμενα.

Χαιρετούμε και Ελπίζουμε, καθώς Αγαπούμε την Ζωή, ως Ευλογία Θεού, σε μια Πορεία, διαχείρισης  Χρόνου και Προκλήσεων.

Όλοι έχουμε Αρετές, η Απαιτούμενη Τόλμη όμως θέλει Διδάσκαλο Εμπιστοσύνης.

Ευτυχείτε.