Τετάρτη

Κ. Μαυρίδης: Στρεβλώσεις στα μέτρα αντιμετώπισης της αύξησης τιμών ενέργειας


Με γραπτή παρέμβασή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D) ζητά διευκρινίσεις για το κατά πόσον η οριζόντια ποσοστιαία μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (όπως ανακοινώθηκε στην Κύπρο), αποτελεί κοινωνικά στοχευμένο και από μόνο του επαρκές αντισταθμιστικό μέτρο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών ενέργειας, βάσει της ευρωπαϊκής εργαλειοθήκης που ανακοίνωσε πρόσφατα.
Συγκεκριμένα, στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρίδης σημειώνει τα εξής: «Στην ανακοίνωση της Επιτροπής (13/10/2021) για την «εργαλειοθήκη», την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την απότομη εκτίναξη των τιμών ενέργειας, επισημαίνεται ότι η προτεραιότητα στο πλαίσιο της άμεσης αντίδρασης θα πρέπει να δοθεί σε ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα, τα οποία μπορούν να μετριάσουν άμεσα τις επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες καθώς και σε νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα». Συνεχίζοντας, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής αναφέρει ότι «στα μέτρα που μελετώνται από κράτη, περιλαμβάνεται η οριζόντια ποσοστιαία μείωση (π.χ. 10%) στην τιμή προς όλους αδιακρίτως τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά με την μεγαλύτερη κατανάλωση να έχουν και την μεγαλύτερη οικονομική στήριξη», γι' αυτό και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα ακόλουθα ζητήματα:
• Αν μια οριζόντια ποσοστιαία μείωση στην τιμή, ευθυγραμμίζεται με την προτεραιότητα για στοχευμένη κοινωνική πολιτική και κρίνεται επαρκής ως έκτακτο αντισταθμιστικό μέτρο,
• αν μια τέτοια οριζόντια μείωση προς όλους αδιακρίτως, ευθυγραμμίζεται «με το κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Τέλος, ο κ. Μαυρίδης έθεσε το κατά πόσον τα έσοδα από τις εκπομπές ρύπων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη για παροχή στήριξης μόνο μέσω μιας στοχευμένης οικονομικής στήριξης προς νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα και όχι μέσω μιας πολιτικής χωρίς κριτήρια.
Σε δήλωση του ο Κ. Μαυρίδης σημειώνει: «Κατά την άποψη μου, μια οριζόντια ποσοστιαία μείωση της τιμής προς όλους τους καταναλωτές, όπως στην Κύπρο, δεν αποτελεί στοχευμένο κοινωνικό μέτρο και επιπλέον αφαιρεί το κίνητρο για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ανταμείβοντας με μεγαλύτερη οικονομική στήριξη όποιον έχει μεγαλύτερη κατανάλωση. Ωστόσο, επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το διευκρινίσει».
Γραφείο Τύπου Ευρωβουλευτή
20.10.2021MichaelidesPost
Προβολή Κοινωνικών Θεμάτων
web: www.michaelidespost.gr
FB.com: Michaelidespostbusiness