Πέμπτη

Άλλη Γνώμη: Ήρθε η Ώρα, να δούμε την πολιτική πραγματικότητα, με άλλη ματιά.

Σκεφτήκαμε, έστω μια φορά, ότι η κάθε οικογένεια στην Ελλάδα, αποτελούμε ένα ζωντανό κύτταρο της Ελληνικής Κοινωνίας; Αναλογιστήκαμε την ανάγκη μιας ισχυρής και ευημερούσης Κοινωνίας; Εάν ΝΑΙ, είναι καιρός να επιχειρήσουμε την "Συν-αντίληψη" των Προτεραιοτήτων. Το "Παζλ της Ευημερίας" στον 21ο Αιώνα, κτίζεται με έξυπνο τρόπο, δηλαδή με μέθοδο και συνεργασία.

🌿🌹🐬🌹🌿

💎💎💎

Η Απλούστευση των εξηγήσεων μας, βοηθά ή οδηγεί σε αυθαίρετα συμπεράσματα.
Οι Καιροί είναι πονηροί, η Αλήθεια "βιάζεται" από την κομματική σκοπιμότητα.
Για τους αληθινά Δημοκρατικούς Πολίτες, δεν πρέπει να έχει σημασία ποιος Κυβερνά, αλλά έχει ιδιαίτερο βάρος, Αυτός που διαχειρίζεται την πολιτική εξουσία, πως Κυβερνά.
Στην πολιτική με στρατηγική, τα αποτελέσματα αξιολογούνται μακροπρόθεσμα.